pay attention

صعود همیشه برای قله نیست

قله ها فقط بهانه اند.

به زبان ساده؛ کوهنوردها فقط به نیت رسیدن به قله، راهی کوهستان نمی شوند. بعضی از آنها می خواهند از دره خود را بالا بکشند و خورشید را به تمامی مشاهده کنند.

صعود مستمر و دایمی ِ رو به بالا در هر بخش از زندگی ضروری است نه فقط برای فتح قله بلکه بیشتر برای گریز از دره و سقوط در گودال هایی که هر لحظه عمیق تر می شوند.

چه بخواهیم و چه نخواهیم صعود، تقدیر ابدی ما در زندگی است

اصطلاحی ست که برای گوش دادن بکار میرود : pay attention me