فاطمیه نویسی در وبلاگستان – چهار

بسا اشاره و تلمیح

تویی تو صبح و مصابیح در نگاه تو پنهان
و مهر و ماه به تصریح در نگاه تو پنهان

که واژه واژه‌ی تکبیر در سکوت تو پیدا
و دانه دانه‌ی تسبیح در نگاه تو پنهان

و سوره سوره‌ی قرآن، میان جان تو جاری
و آیه آیه به تشریح در نگاه تو پنهان

و عشق، مبهم و در پرده مانده بود، اگر تو…
که رو نمودی و توضیح در نگاه تو پنهان

دلت اگرچه نمی‌دید عشق غیر علی را
سکوت کردی و ترجیح در نگاه تو پنهان

چه غم برای درِ خانه‌ی شما که بسوزد
علی در است و مفاتیح در نگاه تو پنهان

نشسته بود نمازت کنار حیدر و… دردی
پیمبرانه به تلویح در نگاه تو پنهان!

تو مادر همه‌ی قصه‌های خوب خدایی
بسا اشاره و تلمیح در نگاه تو پنهان…

و چند قرن زمین، مشق اشتباه نوشته
تو آسمانی و تصحیح در نگاه تو پنهان…

شبی غریب، کفن کرد شاعری غزلش را
و بعد …