چادر ِ مشکی

پارچهٔ مشکی از لایِ دست که سُر می خورد آدم احساس خنکی می کند و برقی هم دارد که ناخوشایند نیست. زن فروشنده در بخش چادرِ فروشگاهِ لباس زنانه دربیروت می گوید: «این مدل بهترین فروش را دارد. روزی نیست که سه چهارتا نفروشیم.» این چادر که ۵۰ یورو قیمت دارد از سرتا پای زن را می پوشاند: آخرینِ مدل بین زنان معتقدِ شیعه در محله های جنوبی بیروت.

فروشنده با غرور می گوید: «زمانی که زیر هر چادر، خانمِ جهانگردی از ایران بود گذشته است. مشتریان ما لبنانی هایی هستند که می خواهند با چادر پیامی بدهند.»

چادر به جای روسری:

اروپایی ها فوری نمی توانند تفاوت های ظریف را در لباس های اسلامی ببینند. برای انسان ها در خاورمیانه این لباس ها موضع گیری مشخص افراد است. اینکه پیوسته زنان لبنانی بیشتری تصمیم می گیرند مانند زنان محافظه کار تهرانی لباس بپوشند نوعی ابراز علاقه به ایران است و قرینه ای برای نفوذ فزاینده ای که جمهوری اسلامی روی شیعیان لبنان دارد.

در سال های گذشته ایران در لبنان بویژه بعنوان حامی شبه نظامیان حزب الله ظاهر شده است: تهران به بازسازی مناطق شیعه کمک می کند و به جنبش حزب الله اسلحه می دهد – و با حزب الله وسیله ای در دست دارد که می تواند مستقیم در مرز شمالی اسرائیل به اجرای سیاست خود بپردازد. گفته می شود موشک های ساخت ایران حزب الله در این فاصله به تل آویو هم می رسند.

درعین حال حزب الله نمایندهٔ ایران در نبرد برای تسلط بر خاورمیانه است. نبردی که در خاک لبنان انجام می شود. در بهار ۲۰۰۸ حزب الله توانست در درگیری چند روزه علیه اتحادِ غرب گرا که ازسوی عربستان سعودیِ سنی حمایت می شود حرف خود را به کرسی بنشاند. در این نبرد ۸۰ نفر جان باختند.

منبع: سایت ایران در جهان