حجاب عامل رکود

«هوالواقف علی السرائر والضمائر»

خداوند متعال هنگامیکه زن را آفرید در وجودش عاطفه ای نهاد تا بواسطه وجود آن بستری فراهم شود تا نسل ها در دامانش پرورش یابند و این زن در سایه سار حجاب و عفاف تعلیم عاطفه و محبت و عشق و وفاداری دهد تا در نهایت زمینه دست یابی جوامع به تکامل فراهم شود. اما غرب این حجاب را از زن می گیرد تا او به شکل کالایی درآید بازیچه دستش و حتی قابل خرید و فروش و دیگر از این زن نمی توان توقع انتقال عاطفه داشت و این زن نه تنها نمی تواند جامعه را در رسیدن به تکامل یاری کند که بستر افول خود وجامعه را نیز به تدریج فراهم می آورد. در این میان شاید شبهه هایی به وجود آید که برخی زاییده ذهن انسان و برخی دیگر محصول تهاجم فرهنگی باشد که ما برخی از این شبهه ها را در این جا مورد بحث قرار می دهیم:

شبهه اول: حجاب مانع پیشرفت وعامل رکود است.

اسلام با اصل حضور زن در تمامی عرصه های مختلف اجتماعی، سیاسی و … و پیشرفت در این عرصه ها هیچ مخالفتی ندارد. بهتر است بگوییم اگر قرار بود در اسلام زن در اجتماع حضور نداشته باشد و فقط در خانه و در کنار محارم خود باشد، اصلا حجاب معنا پیدا نمیکرد.

به همین دلیل به حجاب نمی توان به عنوان یک مانع برای فعالیت در جامعه نگریست. یکی از مواردی که این شبهه را رد میکند آیه ای ست در قرآن که از دختران شعیب پیامبر سخن به میان می آورد و عفتشان را در حال چوپانی و آب دادن به گوسفندان ذکر میکند.

بنای اسلام در روابط اجتماعی کم کردن به هدر رفتن قواست یعنی انسان توان خود را صرف فعالیتی نکند که هدف اصلی اش برای حضور در جامعه نبوده و بتواند راحت ترین و سریع ترین راه را برای انجام اهدافش طی کند.

برای روشن شدن این قضیه می توان به این مثال متوسل شد که همان طور که سد نیروی آب را مهار میکند و آن رادر معرض استفاده بهینه قرار می دهد. حجاب اسلامی نیز مانند سدی عظیم و آهنین نیروی زنان را ذخیره می سازد و از هرز رفتن آن در مسیرهای نامطلوب جلوگیری میکند.

باید توجه داشت که آمارهایی که نسبت به زنان ایرانی پس از انقلاب منتشر شده، نشان دهنده این است که حضور زنان دارای حجاب و فعال در جامعه بعداز انقلاب اسلامی نسبت به موقعیت مشابه اجتماعی در زمان طاغوت در حالی که زنان از حجاب بهره نمی بردند بسیار بیشتر است.

از طرفی می توان ثابت کرد که عدم رعایت حجاب به نوعی مانع پیشرفت جامعه است چون بدحجابی مانع پیشرفت و تمرکز کار توسط مردان میشود. مردی که در جامعه (بازار،خیابان،محل کار و…) با قیافه های محرک زنان بدحجاب و آرایش کرده مواجه می شود تمرکز او روی کار کمتر خواهد شد به نوعی می توان گفت حجاب نداشتن در حین فعالیت اجتماعی باعث می شود زن به آراستن خویش مشغول شود و مردان نیز به زنان مشغول شوند و اینگونه از پیشرفت باز بمانند.

سوال:پس غربی ها به چه دلیل پیشرفت کردند؟

نمی توان گفت پیشرفت غربی هابه دلیل بی حجابی بوده است بلکه در خیلی از عرصه ها پیشرفت آنان نتیجه فعایت های برنامه ریزی شده، تلاشها و مدیریتهای به موقع آنان بوده و چه بسا اگر حجاب داشتند، پیشرفته تر از الان بودند.

البته همه پیشرفتهایی که در غرب مطرح است، را نمی توان پیشرفت دانست مثلا در غرب با استفاده از جذابیتهای زن بازاریابی و فروش کالا و تولیدات بالا رفته اما به چه قیمت؟ به قیمت زیر سوال رفتن و ضایع کردن ارزش و مقام زن.

در نهایت در پاسخ به این شبهه می توان نتیجه گرفت که اسلام ضمن اینکه حضور زن در جامعه را جایز می داند اما برای آن حد و مرزی قائل شده که مبادا حضور زن در جامعه منجر به از دست رفتن شرف زن شود.