جواب تمام سوال‌های بی‌جواب

الهی! آدم دو پا دری و پنجره ای ساخت امید آنکه روزنه ورود و خروجش باشد. پنجره ها اما این روزها همه پرده پوش اند و درها بسته.

هیچ نوری نمی تابد و راهی باز نمی شود. اصلا مگر نور جز انوار حق داریم و دری جز باب فصل تو هست که بر ما باز باشد؟

از هر طرف که رفتم جز وحشت ام نیفزود.

خدایا! بیا و خدایی کن. این در رحمت و فضلت را بر ما بگشا تا بندگی ما را هم ببینی.

بنده هم بنده های قدیم! ببخش بر مای بنده ی عصر مدرنیته که حتی برای راه پیاده رو از تو ماشین و بنزین و حتی راننده اش را هم می خواهیم و با روی گشاده هتل پنج ستاره ی جنت اعلا را هم طلب می کنیم!

بر ما خرده مگیر. خدایی تو را دیدیم و شوق وصال بهشت آغوشت جری مان کرده

دستمان را بگیر و قدم به قدم تا آخر خشنودی ات نور بیفشان تا راه را گم نکنیم. ای جواب تمام سئوال های بی جواب… خدای خوب من

اللهم افتح لی فیه ابواب فضلک و انزل علی فیه برکاتک و وفقنی فیه لموجبات مرضاتک و اسکنی فیه بحبوحات جناتک یا مجیب دعوت المضطرین