همه چیزمان به همه چیزمان می‌آید

دنیا هم دیگر برای ما شاخ شده و کارش را برعکس کرده. مهناز افشار و معتمد آریا و گ.ف (!) بلند می‌شوند می‌روند آن‌ور آب و کشف حجاب می‌کنند، آن‌وقت این خانم خواهرزن تونی‌بلر می‌آید این‌ور آب و کشف بی‌حجابی می‌کند. این‌ها که کشف حجاب کردند دیدید که این رسانه‌هایی که ما می‌دانیم آبشخورشان کجاست ولی نمی‌گوییم چه توی بوق کردند و چه به دهنشان مزه کرد و چه پزها دادند برایمان و بعضی‌ها چه خریدند این پزها را و حالا دیدید که از این غلط‌ها ما هم می‌توانیم بکنیم و الخ. راستی که ای‌والله دارد.

در خبرها خواندم که خانم «خواهرزن تونی‌بلر»! هم به دین اسلام مشرف‌شده و محجبه هم‌شده، آن‌هم چه محجبه ای. از این‌هایی که مسلمان نشنود کافر نبیند! البته خب باتوجه به این‌که اوشان، خارجی هستند و قبلا بی‌حجاب بوده‌اند، همین مقدار حجاب هم برایشان لابد غنیمت است و این‌که ایشان خواهرزن تونی‌بلر هستند و مسلمان و محجبه شده‌اند (این دوتا با هم فرق دارندها.

جدیدا در بعضی محافل علم پیشرفت کرده. طوری که می‌توانی مسلمان باشی ولی محجبه نباشی و محجبه بودن در واقع جزو آپشن‌های اضافه‌ی مسلمانی محسوب شده و اگر آن را انتخاب کنی باید هزینه‌ی بیشتری بدهی و مسلمان مایه‌دارتری محسوب خواهی‌شد و لابد به مرفه بی‌درد بودن هم متهم!). بگذریم آقا. چه می‌گفتم؟ اینکه مسلمان و محجبه‌شدن این‌خانم باتوجه به خارجی‌بودن و بخصوص خواهرزن تونی‌بلربودنشان طبیعتا باید موجب فخر اسلام و مزید امتنان مسلمانان! باشد و البته لابد همین‌طور هم هست دیگر. ما که بخیل نیستیم.

حالا خانم خواهرزن تونی‌بلر که هم مسلمان شده‌ای و هم محجبه، گمان بیهوده برده‌ای که برایت دم می گیریم و اکنون که آلاله غنچه و کبوتر بچه کرده ما هم محجبه شدن نصف و نیمه‌ات را توی بوق می‌کنیم و پزش را می‌دهیم به همان‌هایی که کشف حجاب آن یکی‌ها را کردند توی چشم ما. می‌پرسی چرا؟ می‌گوییم چون می‌ترسیم دیگر زیادی موجب فخر اسلام و مسلمین بشوی و دیگر بیش‌از حد حقانیت ما را ثابت کنی طوری که خودمان هم از پس حقانیت خودمان بر نیاییم دیگر. زیاده هم عرضی نیست.