بانو رباب- همسر سیدالشهدا(ع)

» وا حُسَینا فَلا نَسَیتُ حُسَینا «

یک‌سال نشست زیر تیغ آفتاب،
از غصه‌ات خشکید رباب!

دلم آرام می‌شد.

» قد کنتَ لی حَبلاً صَعبا اَلُوذُبه و…»
کوه بودی
صدایت که می‌زدم…
صوت قرآن باز می‌گشت از نیزه…

دل ِ رباب

سینه سرخش، پریدن آموخت.
خالی ماند
آسمان آغوشش!

طرح از: سیداحمد موسوی