افقی نامتناهی برای آفاق

تو را نمی‌دانم؛ اما من بمباران‌های هوایی را یادم هست. خیلی هم خوب یادم هست. صدای آژیر که بلند می‌شد، آقای گوینده می‌گفت: علامتی که هم‌اکنون می‌شنوید، اعلام وضعیت قرمز است و معنا و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد! محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید …

آن روز آفاق توی میدان حر یقیناً این صدا را نشنید. شاید هم شنید، اما تا خودش را به پناهگاه برساند …

اما به یقین روزی که خداوند آفاق را آفرید، شهادت را برایش رقم زد … سرنوشتی که برای فاطمه دخترش هم رقم خورده بود …

شهید آفاق یکتا حجازی

نام پدر: میر آقا

متولد: ۱۲۹۰- صومعه سرا

تاریخ شهادت: ۱۵/۱۲/۱۳۶۶

محل شهادت: تهران

نحوه شهادت: حمله موشکی

شغل: خانه دار