زن در کلام امام

اگر چه کمی خلاصه شده، امّا کلام ایشان است، حضرت امام خمینی (ره)، جایی که نقش زنان در جامعه را توصیف می‌فرمایند. عناوین را در نمودار زیر مختصراً ملاحظه کنید.

«خواهران من، کوشش کنید که فرزندان خود را خوب تربیت کنید. با ایمان و با اراده. فرزندانی تحویل جامعه دهید که برای اسلام مفید باشند. فرزندان، از مادر بیشتر حرف قبول می‌کنند. دلبستگی فرزندان به مادر از هر کس دیگر بیشتر است. شما بهتر می‌توانید بچه‌ها را تربیت کنید. بچه‌هایی که امروز در دامن شما هستند، فردا در جامعه خواهند بود. اداره مملکت ممکن است به دست آن‌ها باشد. اگر شما آن‌ها را اسلامی، مؤمن و متقی بار آورید، ممکن است کشور را نجات دهند.» صحیفه نور، ج۸، ص۱۱۷

«قرآن کریم انسان‌ساز است. زن‌ها نیز انسان‌ساز هستند. وظیفه زن‌ها انسان‌سازی است. اگر زن‌های انسان‌ساز از ملت‌ها گرفته شود، ملّت‌ها به شکست و انحطاط خواهند رسید، شکست خورده و منحط خواهند شد. زن‌ها ملت‌ها را تقویت و شجاع می‌کنند.» صحیفه نور، ج۶، ص۲۹۹

«نقش زن در جامعه بالاتر از نقش مرد است. بانوان قشرهای فعّال جامعه را در دامن خود تربیت می‌کنند. خدمت مادر به جامعه از خدمت معلم بالاتر است، از خدمت همه بالاتراست. انبیا می‌خواستند بانوان قشری باشند که جامعه را تربیت کنند و شیرزنان و شیرمردان را به جامعه تقدیم کنند.» صحیفه نور، ج۱۴، ص۱۹۷

اگر چه نقش مادری، مهم‌ترین وظیفه و تکلیفی است که خداوند بر دوش بانوان جامعه قرار داده است، امّا مرحوم امام خمینی(ره) دو توصیف دیگر نیز از زنان جامعه ایران دارند:

در پاریس و در یک مصاحبه خبری می‌فرمایند: «زندان‌های شاه از زنان شیردل و شجاع مملو است. زنان ما در تظاهرات خیابانی، با بچه‌های خردسال خود، بدون ترس از تانک و توپ و مسلسل، به میدان مبارزه آمده‌اند. جلسات سیاسی‌ای که زنان در شهرهای مختلف ایران، برپا می‌کنند کم نیست. آنان نقش بسیار ارزنده‌ای در مبارزات ایفا کرده‌اند.» صحیفه نور، ج۴، ص۴۴۰

و پس از انقلاب این‌گونه از بانوان ایرانی تقدیر می‌نمایند: «شما نصیب زیادی در نهضت دارید. می‌شود گفت بانوان این نهضت را پیش بردند. زیرا بانوان به خیابان‌ها آمدند. شاید مردها اگر احتمال می‌رفت سستی در آن‌ها پیدا شود، آمدن بانوان به خیابان‌ها آن‌ها را شجاع کرد. مردان وقتی ببینند زن‌ها آمده و مشغول مبارزه هستند، شجاع می‌شوند. شما بانوان بودید که این پیروزی را نصیب اسلام کردید و شما سهم زیادی در این پیروزی دارید. این سهم را نگه دارید.» صحیفه نور، ج۸، ص۴۴

«زنان در عصر ما ثابت کردند در مجاهده همدوش مردان، بلکه مقدم بر آنانند. زنان ایران، هم مجاهدات انسانی عظیم کرده‌اند و هم مجاهدات مالی. همین خانم‌های محجبه، همین‌ها که مظهر عفاف هستند، هم در نهضت پیش‌قدم بودند و هم در ایثار مال. جواهرات و طلاهای خود را برای مستضعفین ایثار کردند.» صحیفه نور، ج۷، ص۳۴۱

ایشان نسبت به تحصیل و تعلیم نظامی زنان هم توجه و اصرار دارند: «شما بانوان در میدان تحصیل که یکی از امور مهمه است مجاهده کنید. در میدان دفاع از اسلام نیز باید حاضر باشید. دفاع از اسلام، دفاع از کشور اسلامی، بر هر مردی و بر هر زنی، کوچک و بزرگ واجب است. احدی از علمای اسلام در این جهت خلاف ندارند که دفاع واجب است.

جهاد اولی است که بر زن واجب نیست اما دفاع از حریم خود، از کشور خود، از زندگی خود، از مال خود و از اسلام، بر همه واجب است. اگر دفاع بر همه واجب شد، مقدمات دفاع هم باید فراهم شود. از جمله آموزش نظامی. البته آن محیطی که شما تعلیم نظامی می‌بینید باید محیط صحیح و اسلامی بوده و همه جهات عفاف محفوظ باشد.» صحیفه نور، ج۲۰، ص۷