فاطمیه در چارگوشه ایران

ایرانی‌ها دیروز تابلوی عاشقی کشیدند. دیروز در ایران همه‌جا شور و حال خاصی بود. زمین و زمان انگار کمر بسته بودند به ثبت لحظاتی از عشق! عشق به بانویی جوان و با ایمان که تمام وجودش را فدای خدایش کرد؛ خودش، کودک درونش، همسر و فرزندانش… مردم ایران از مرد و زن، کوچک و بزرگ ، سیاه‌پوش و عزادار بودند. ذکر یا زهرا، یا فاطمه، یاحسین و یا صاحب‌الزمان زمزمه‌ی جمعی از ایرانیان بود. زمزمه‌ای که از اعماق جانشان بر زبانشان جاری شده بود. زمزمه‌ی عاشقی… عکسهای این صفحه که از تهران، قم، مشهد، کرمان است، بوی عشق میدهد

[ms 0]

[ms 1]

[ms 2]

[ms 3]

[ms 4]

[ms 9]

[ms 7]

[ms 8]