رای مردم رای به فردا بود

این انتخابات که در تاریخ انقلاب اسلامی، ان‌شاءا… به عنوان حماسه‌ی پرشکوه امت اسلامی در دهه‌ی پیشرفت و عدالت، دهه‌ی چهارم به ثبت خواهد رسید، پیام‌های مختلفی را در بر دارد . این پیام‌ها باید سرلوحه‌ی کار ما قرار بگیرد.

به نظر من رای مردم رای به گفتمان اصلی انقلاب اسلامی است، رای به ادامه‌ی راه عدالت محوری دولت نهم در دولت آینده است، رای به مواضع دکتر احمدی نژاد در خصوص صاحبان قدرت و ثروت است. موارد مختلفی را از این رای و پیام انتخابات می‌توانیم کسب کنیم؛ ما دریافتیم مردم انقلابی ما مردمی بیدار و هشیار هستند و نمی‌شود با نمادها و شاخصه‌های ظاهری آنها را فریب داد. مردم در عمل اثبات کردند که عزت داخلی و خارجی و بین‌المللی کشورشان بسیار اهمیت دارد و کسی می‌تواند سکان اداره‌ی جامعه‌ی اسلامی را بعهده بگیرد که در چهارچوب پیشرفت عدالت در دهه‌ی چهارم گام بردارد.

رای مردم رای به فرداست، رای به چهار سال آینده که کشور بتواند سیر عادلانه‌ی پیشرفت را طی کند. این «آری» به عملکرد دولت نهم پاسخی محکم به کسانی بود که در راستای تخریب این دولت و آرمان‌ها و گفتمان انقلاب اسلامی حرکت کردند.

آنان باید آحاد جامعه‌ی اسلامی را دریابند و بتوانند به این گفتمان اساسی انقلاب برگردند، رای مردم یک ناامیدی در مجامع بین‌المللی که نیت ناسالم و شومی در جهت تخریب انقلاب داشته ارسال کرد و ملت‌های مظلوم سراسر جهان را که تحت ظلم استکبار جهانی قرار دارند امیدوار کرد.

این تحلیل من از آرای مردم بود و علت انتخاب دکتر احمدی نژاد تفکر و ولایت مداری ایشان بود، صداقت، مردمی بودن و موارد عدیده ای که بعنوان شاخصه های اصول گرایی می توان از آنها نام برد که از این نکات ما هم برای اولویت دهی به برنامه ی آینده در دولت دهم استفاده می کنیم، کاش هدایتی باشد برای آنان که به خطا رفته بودند و در راستای این هدایت افرادی که شعور مردم را زیر سوال می‌بردند، به خود آمده و بر خواست ملت گردن نهند.

مردم ما حماسه‌ی بزرگی را آفریدند و نشان دادند که واقعا شایستگی حضور و همراهی در دولت اسلامی را دارند و همواره بزرگ‌ترین پشتیبان و حامی برای نظام اسلامی بوده و هستند و با این انتخاب مقام ولایت را خشنود کرده و انشاءا… در آینده بتوانیم شاهد همراهی و همدلی سه قوه باشیم تا با هموار کردن مسیر برای دولت خدمتگزار و اعلام اسامی مفسدین اقتصادی موانع جدی را از سر راه دولت برداریم و در این راستا به مطالبات اساسی ولایت و مردم خوب و آگاه کشور اسلامی پاسخ درستی بدهیم، انشاءا… .

این پیروزی بر شما و بر تمام ایرانیان مبارک باشد.