زن یک کالا نیست

در گفتگوی دکتر احمدی نژاد با رسانه ملی، مشخص شد که حداقل سه وزیری که او به مجلس معرفی خواهد کرد، زن خواهند بود.(+)

در حالی که برخی از نامزدهای انتخاباتی با شعار انتخاب یک وزیر زن، قصد جمع آوری آرای مردم را داشتند، انتخاب سه وزیر زن، یک گام بلند از سوی احمدی نژاد است.

به نظر شما اگر دکتر وعده وزیر زن در انتخابات می داد؛ نمی توانست رای بیشتری کسب کند؟

چرا احمدی نژاد از چنین وعده و شعاری استفاده نکرد؟

برای جواب این سؤال باید به دیدگاه و اندیشه احمدی نژاد توجه کرد.

در مکتب اسلامی زن یک کالا و ابزار تبلیغاتی نیست. در حقیقت اسلام هرگز اجازه نمی دهد تا شحصیت زن را تا حد یک کالا یا وسیله کسب رای، تنزل داد.

به همین دلیل است که احمدی نژاد هرگز از زن خودش یا دیگران به عنوان حربه ای برای کسب رای استفاده نکرد و یا لشکر دخترکان بزک کرده را به بازار مکاره جمع آوری رای نفرستاد.

احمدی نژاد همان گونه که از مکتب اسلامی آموخته است، بدون اینکه زن را وسیله جلب توجه قرار دهد؛ زنان را به سطح وزارت رساند و بی هیچ ادعایی، گام بزرگی در جهت هدف اسلام در شخصیت دادن به زنان برداشته است.

در حقیقت این روش اسلام است که زنان را بدون خودنمایی در جامعه به کار می گیرد و هرگز شخصیت آنان را در حد یک کالا پایین نمی آورد؛ بلکه شرایطی را فراهم می کند تا زن، به واسطه انسان بودنش (و نه زن بودنش) در جامعه احترام یابد و به فعالیت برخیزد.