روزمان مبارک

میلاد سراسر نور و سرور کریمه ی اهل بیت، عمه‌ی سادات و روح مناجات، بر همه‌ی مسلمانان جهان مبارک باد!

بالاخره روزی که در کل تقویم فقط همان روز به نام دختران زینت گرفته رسید! روز ملی دختران!

هرچند که پسران به حسادت می‌گویند که برای اغفال و دل خوش کنکی شما این روز را به نامتان کرده‌اند، اما در هر صورت روزی است که می‌شود به آن افتخار کرد و به دنیا از چشم دختران نگاه کرد!

چارقد هم با بضاعت اندکش، همین کار را کرده‌است و در جهادی عظیم از همه‌ی نویسنده‌های جدید و قدیمش خواسته که در این روز سنگ تمام بگذارند! کلی مطلب برایمان ارسال شد، مصاحبه، گزارش، مقاله، یادداشت و …

ولی صدحیف که چارقد روزنامه است، یعنی هر روز مطلب می گذارد و حیف است که تمام مطالب یک روز و یکجا ارائه شود و ارزش خواندنش کم می شود و از طرفی در چارقد هر روز، روز دختر است! و شاید زیاد این حرکت به چشم نیاید، اما ما تصمیم گرفتیم که فاصله‌ی میلاد حضرت را با حضرت رضا علیه السلام را دهه‌ی دختر بنامیم و یک جور دیگر به دنیا نگاه کنیم، یک جور دخترانه تر از قبل و در طول این دهه روز دختر را تبریک خواهیم گفت!!

شاید بعدها روز میلاد امام رضا علیه السلام هم شد، روز پسر! بخاطر این پیش بینی، چارقد اولین مجله‌ای است که این روز را به آقا پسرها تبریک می‌گوید!