موانع ازدواج

ماده ۱۰۴۹ : هیچ کس نمی تواند دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را بگیرد مگر با اجازه ی زن خود.

ازدواج دوم مرد با دختر خواهر و دختر برادر همسر اول او تنها با اجازه ی زوجه یعنی همسر اول امکان پذیر است .

ماده ۱۰۵۰ : هر کس زن شوهردار را با علم به وجود علقه‌ی زوجیت و حرمت نکاح و یا زنی را که در عده‌ی طلاق یا در عده ی وفات است با علم به عده و حرمت نکاح برای خود عقد کند عقد باطل و آن زن مطلقا بر آن شخص حرام مؤبد می شود .

ازدواج با زنی که شوهر دارد ممنوع است. زنی که در عده ی طلاق و یا عده ی فوت باشد نیز در حکم زن شوهر دار در نظر گرفته می شود. اگر شخصی با علم به این که زنی شوهر دارد و یا در عده ی طلاق یا عده ی فوت است و با اطلاع از حرمت ازدواج با زنی در این شرایط , او را به عقد خود دراورد, در این صورت عقد باطل میشود و بین این زن و مرد حرمت ابدی به وجود می آید, یعنی دیگر به هیچ وجه با او نمی تواند ازدواج کند .

ماده ۱۰۵۱: حکم مذکور در ماده ی فوق در موردی نیز جاری است که عقد از روی جهل به تمام یا یکی از امور مذکوره ی فوق بوده و نزدیکی هم واقع شده باشد در صورت جهل و عدم وقوع نزدیکی عقد باطل ولی حرمت ابدی حاصل نمی شود .

این ماده توضیحی اضافی برای ماده قبل است و شرایطی را بیان می کند که طرفین نسبت به حرام بودن این عمل آگاهی نداشته باشند . در صورت عدم آگاهی از حرمت نکاح اگر عمل زناشویی انجام شده باشد ازدواج باطل و طرفین برای یکدیگر حرام ابدی می‌شوند ولی اگر عمل زناشویی صورت نگرفته باشد ازدواج باطل می‌شود ولی طرفین برای یکدیگر حرام ابدی نمی شوند و می توانند بعد از اتمام دوران عده دوباره عقد کنند. به طور مثال اگر زنی در عده وفات باشد و به واسطه ی عدم آگاهی از حرمت نکاح در این دوران با مردی ازدواج کند و تا قبل از انجام عمل زناشویی متوجه باطل بودن این ازدواج شود , آنها می‌توانند بعد از اتمام عده دوباره با یکدیگر ازدواج کنند. ولی اگر در همین مثال زن و مرد بعد از ازدواج و ایجاد روابط زناشویی, متوجه حرمت ازدواجشان شوند, عقد باطل و حرمت ابدی ایجاد می‌شود .

ماده ۱۰۵۲: تفریقی که با لعان حاصل شود موجب حرمت ابدی است.

این ماده درباره‌ی شرایطی است که بعد از لعان برای زن و شوهر به وجود می‌آید. همان طور که قبلا گفته شد لعان نوعی جدایی میان زن و مرد است که به واسطه ی قسم خوردن به وجود می‌آید و اساس آن بر مبنای شکی است که شوهر نسبت به زن باردار خود و فرزند او دارد. بعد از انجام قسم‌ها و صورت گرفتن جدایی از طریق لعان زن و مرد برای همیشه نسبت به یکدیگر حرام می‌شوند و دیگر حق رجوع ندارند. حتی اگر مرد از گفته ی خود پشیمان شود و قبول کند که در این مورد اشتباه کرده است باز هم حق بازگشت و تجدید پیمان زناشویی را ندارد.

ماده ۱۰۵۳ : عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدی است.

عقد در حال احرام باطل است و کسی که برای زیارت خانه ی خدا محرم شده است حق ازدواج ندارد. اگر در این حالت شخصی به علت عدم آگاهی زنی را به عقد خود درآورد, اگر نزدیکی صورت نگرفته باشد عقد باطل است ولی بعد از اتمام مراسم حج می‌تواند دوباره همان خانم را به عقد خود درآورد. ولی اگر نسبت به ممنوعیت آگاهی داشته باشد و یا بعد از انجام نزدیکی آگاه شود, این خانم برای همیشه بر این مرد حرام می شود.

ماده ۱۰۵۴: زنای با زن شوهردار یا زنی که در عده‌ی رجعیه است موجب حرمت ابدی می‌شود .

این ماده درباره‌ی زنا با زن شوهردار است. همان طور که قبلا نیز ذکر شد زنی که در عده طلاق رجعی باشد نیز مانند زن شوهردار در نظر گرفته می‌شود. زنا با چنین زنی باعث حرمت ابدی می‌شود و این زن و مرد به هیچ وجه نمی‌توانند در آینده به عقد یکدیگر درآیند.

ماده ۱۰۵۵ : نزدیکی به شبهه و زنا اگر سابق بر نکاح باشد از حیث مانعیت نکاح در حکم نزدیکی با نکاح صحیح است ولی مبطل نکاح سابق نیست .

شبهه زمانی رخ می‌دهد که طرفین یا یکی از آنها نسبت به حرام بودن نزدیکی آگاهی نداشته باشند. این ماده بیان می‌کند که نزدیکی اگر بعد از نکاح باشد, یعنی اگر فرد قبل از نزدیکی به شبهه با شخص دیگری ازدواج کرده باشد, حرمت بین زنا کاران به وجود می‌آید (نمی‌توانند با یکدیگر ازدواج کنند) ولی ازدواج سابق آنها باطل نمی‌شود .

۳ دیدگاه در “موانع ازدواج”

  1. سلام
    من خانمی هستم که شوهرم حدود یک سال است با من نزدیکی نکرده و عملا به من می گه که من آزاد هستم و من علم دارم که ایشان با کس دیگر است.حتی صیغه طلاق را بر من خوانده است.به بنده نفقه و هیچ نمی دهد .از انجاییکه من کارمند هستم خرجی خود را در می ارم.ولی نیاز به رابطه روحی و جنسی دارم.با این احوال که صیغه طلاق را بر من خوانده و گفته که من آزاد هستم تکلیف من چه است؟اما به اطر بعضی موارد حاضر نیست بیاید و رسما طلاق بدهد.

  2. اجازه گرفتن پسر برای ازدواج از والدین الزامی است؟

  3. بسمه تعالی.زنی در عده طلاق خلعی با مردی که در عده اوست ظاهرا به علت جهل به مسئله و به تصور اینکه جائز است نزدیکی کرده است.سپس در عده طلاق وطی به شبهه با مرد دیگری زنا کرده و بعد از حدودا یکسال ارتباط نامشروع به عقد موقت هم درآمده اند.عاقد عقد موقت بعد از اطلاع از جزئیات گفته چون زن در عده وطی به شبهه زنا کرده عقدی که خوانده ام باطل بوده و زانیه به زانی حرام ابدی شده است وزن آزاد محسوب شده و می تواند به عقد هر کسی غیر از زانی در بیاید و زن به تصور آزاد بودن به مدت دو ساعت به عقد مرد سوم درآمده ولی دخولی صورت نگرفته است حالا آقایان روحانی هر کدام نظری میدهند حتی یکی می گوید سومی حرام ابدی شده با توجه به همه این موارد لطفا بفرمائید۱-آیا این زن حالا آزاد محسوب میشود ومیتواذد با مرد سوم ازدواج کند وتحت چه شرایطی؟۲-؟آیا عقد مرد دومی باطل بودهو تحت چه شرایطی میتواند با او دوباره ازدواج کند۳-آیا از مرد اول شرعا جدا شده است و زن و شوهر محسوب نمی شوند؟

دیدگاه‌ها بسته شده است.