عظیم‌ترین همایش

آفتاب عمر رسول مهربانی اسلام (صلی‌الله‌علیه‌وآله) اندیشه غروب کرده و حجه الوداع بهانه ایست برای عظیم‌ترین همایش تاریخ بشریت که رهاوردی به وسعت مزد رسالت و نبوت محمد (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) پیام آور برترین دین الهی را دارد.

عظمت و اهمیت واقعه تا آنجا کشیده است که بیش از صد و بیست هزار نفر از سراسر جهان اسلام در بیابان و گرمای سوزان، کنارغدیر خم به فرمان پیامبر رحمت (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) متوقف می‌شوند؛ قافله های پیشرفته باز می‌گردند و کاروان‌های نرسیده با شتاب بیشتری خود را به میعادگاه غدیر می‌رسانند .

در این هنگام محمد (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) آخرین سفیر الهی به همراه علی ابن ابیطالب (علیه‌السلام) برادر زاده اش که از آغازین روزهای دعوت به رسالتش او را وصی و جانشین خود نامیده است بر بالای منبری که از سنگ و جهاز شتران برافراشته اند می رود .

علی ابن ابیطالب (علیه‌السلام) در سمت راست حضرت و کمی پایین‌تر می‌ایستند و خاتم الانبیا محمد مصطفی (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) با نگاهی به سیل انبوه جمعیت شروع به بیان آخرین خطبه رسمی خود برای جهانیان تا همیشه تاریخ می‌کنند .

ستایش و حمد شایسته خداوند یکتاست که من به یگانگی او شهادت می‌دهم …

امروز روزی ایست که من مبلغ اکمال دین و اتمام نعمت خداوندم و آن چیزی جز ولایت و خلافت امیرالمومنین علی ابن ابیطالب (علیه‌السلام) نیست .

دستان علی‌ابن‌ابیطالب (علیه‌السلام) بر بلندای دستان رسول گرامی اسلام (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) به درخشش درآمد و حضرت فریاد ابدی «مَن کُنتُ مَولاهُ فَهذا علیٌ مَولاهُ» را سر دادند که جهانیان تاروز رستاخیز شنوای آن باشند و بشریت پیام جاودانه غدیر را به وسعت بیکرانگی ولایت تنها امیر زمانه درک کند و این انتصاب الهی در عمق جانش رسوب نماید .

و بداند که «اصحاب صحیفه» و» ماجرای سقیفه» دروغی بزرگ است برای غصب مهمترین حق ابر مرد تاریخ علی ابن ابیطالب (علیه‌السلام) مردمان در سراسر تاریخ و جهان بدانندکه ولایت و محبت واقعی از آن علی (علیه‌السلام) و از صلب اوست و همانا صراط مستقیمو نعمت حقیقی دین در مسیر علی (علیه‌السلام) و فرزندان او می باشد تا حضرت بقیةالله الاعظم حجة بن الحسن المهدی (روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه فداه)…

و اوست بر پا کننده عدل و انتقامگیرنده خون اولیای خداوند …

فاتح و منهدم کننده دژها و قلعه ها ویاور دین الهی …

پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) ازولایت و وصایت علی ابن ابیطالب (علیه‌السلام) و فرزندانش سخن گفتند و سپس به بیان احکامی در خصوص دین مبین اسلام پرداختند …

و چون قرار بر اتمام حجت بود؛ حضرت عمامه مبارک خود را که به » عمامه سحاب » معروف بود بر سر علی ابن ابیطالب (علیه‌السلام) گذاردند تا این افتخار ، اعتماد و اعتبار که در میان عرب عمامه را تاج می‌داند به عنوان تاجگذاری برترین خلق روی زمین امیرالمومنین علی ابن ابیطالب (علیه‌السلام) در سراسر عالم ماندگار باشد .

رسول دلها (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) درپایان خطبه تمامی مردم را به بیعت با امیرالمومنین علی ابن ابیطالب (علیه‌السلام) فرا خواندند …

و بیعت با آسمانی ترین خلق روی زمین سه روز به طول انجامید که مرد و زن همه دست بیعت با علی (علیه‌السلام) دادند و تبریک و شادباش گفتند و پذیرفنتد که هر کس پیامبر خاتم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) ولی و سرپرست اوست علی (علیه‌السلام) ولی و سرپرست اوست .

و آخرین برگزیده حق (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) عهدی را بر دوش تمام عالم گذاردند که همانا پیام غدیر و ولایت علی (علیه السلام) و فرزندانش است که حاضران به غایبان، پدران به فرزندان، نسل به نسل و سینه به سینه به یکدیگر بگویند و به آیندگان برسانند تا در حافظه بشریت ماندگار شودکه راه علی (علیه‌السلام) حق، ولایت و امامت از آن او و فرزندانش است.