سرور دلدار نینوا

فصل دلتنگی

ماه حزن و اندوه و اشک

در روزگاران التهاب زمین تبلور پیداکرده

عطر نام حسین در فضا انعکاس یافته

گویی قافله عشق به سرزمین آرزوها قدم گذارده

و رویای دلدادگی هفتاد و دو عاشق رنگ حقیقت به خود گرفته

در و دیوار شهر

گوشه و کنار این خاک غربت زده

رخت عزا بر تن کرده

شاید همین نام محرم است که کابوس زمین را ماتمکده آسمان ساخته

و خاک کربلا را منشور دیوانگی

محرم

حسین

کربلا

کدامین واژه را تسخیر کرده ای؟

عطش

عشق

عباس

در کلمات اسیر شده ایم !

ک ه ی ع ص

اهل شام و کوفه نیستیم

محبتت راهی صحرای مان کرده

صاحب محرم الحرام

معنی رویای کربلا

پرچم سرخ رنگ خون خدا

این بوی پیراهن توست که عالم و آدم را اسیر بیرق سیاهت ساخته

و پژواک یادت در ترنم زمان به جان هستی آتش افکنده

قافله سالار کربلا

سرور دلدار نینوا

یا ثارالله