پایت را اندازه کهکشانت دراز کن

[ms 0]

مهدی فخیم‌زاده، ۱۷ سال پیش در فیلم ((همسر)) نشان داد که مردها، چقدر سخت‌شان است زیرمجموعه زن‌ها کار کنند و از آن‌ها دستور بگیرند ولو به توانایی و مدیریت‌شان ایمان داشته باشند!

زن امروز که خلاصه‌شدن در مطبخ را مسلخ خود می‌داند! و می‌خواهد پای‌اش را اندازه کهکشانش دراز کند، یک مانع سنتی دارد و یک دیدگاه غلط.

دیدگاه سنتی مردسالارانه که همه‌جا مقاومت‌اش را مقابل فعالیت‌های اجتماعی زنان نشان داده است؛ از انتخاب وزیر زن گرفته تا حضور در ورزشگاه‌ها و … .

اما دیدگاه غلط زنان که به بهانه مدرنیته و خروج – نه گذار – از سنت، توجهی به محدودیت‌های شرعی و دینی که بر مبنای تفاوت‌های روحی و جسمانی زن و مرد است، ندارند و حقوق مشابه – نه مساوی – می‌خواهند؛ قاضی شدن، داوری بازی‌های ورزشی مردان و … نمونه‌هایی است که باید منطق شرع را پذیرفت.

از طرفی زنان در برخی مشاغل، کارایی بیشتری از مردان دارند و می‌طلبد که خود نیز مشتاق‌تر باشند به آن جایگاه‌های اجتماعی. معلمی، پزشکی، پرستاری و … با التفات به حس مادرانگی زن‌ها، اثرات معجزه‌گونه‌ای دارد بر آموزش و بهداشت جسمی و روانی جامعه.

از ۲۹۰ نماینده مجلس شورای اسلامی تنها حدود ۱۰ نفرشان، زن هستند و این برای زنان که نیمی از جمعیت کشور هستند فاجعه است. چرا که قوانین از مجلس می‌آیند. همان قانون‌هایی که زن‌ها بعضاً تبیض‌آمیز می‌دانندشان.

مرد امروز با زن مدیر، نماینده، ورزشکار، سردبیر، استاد دانشگاه و کارخانه‌دار، مشکلی ندارد منوط به اینکه توامان با کارخانه‌داری، کارِ خانه هم بکند و کدبانو باشد تا ظن نباشد!

ما مردها، از یک زنِ فعالِ اجتماعی، به غذای گرم و کانون گرم‌تر خانواده قانعیم.