مد و مانتوی اسلامی

هفته‌ی گذشته و در روزهای بارانی تهران، دومین نمایشگاه تخصصی مد و مانتوی اسلامی در فرهنگسرای نیاوران، با حضور طراحان و تولیدکنندگان داخلی برگزار شد. حضور و ارتباط مستقیم سه گزینه‌ی اصلی در عرصه‌ی پوشاک مانتو، یعنی طراح، تولیدکننده و مصرف کننده از نکات مثبت این نمایشگاه بود.

اما جای خالی بسیاری از گزینه‌ها، مثل عدم آشنایی طراح با تقاضا و نیاز مصرف کننده، و الگو گیری از طرح‌های مشابه خارجی، و همچنین اولویت داشتن بخش اقتصادی در ذهن تولیدکننده و همچنین سردرگمی مصرف‌کننده در انتخاب پوشاک متناسب با فرهنگ و نیاز خود و نداشتن معیارهای کارشناسی و تعریف شده برای این انتخاب، و عدم پرداخت و سرمایه‌گذاری نکردن مسولین برگزاری نمایشگاه در این موضوعات از مشکلات و نقاط ضعف نمایشگاه بود. و نتیجه ارائه‌ی طرح‌های نه چندان کاربردی و اسلامی_ایرانی در این رویداد مهم فرهنگی بود.

این گزارش تصویری حاصل گردشی چندساعته در این نمایشگاه است.

[ms 0]

[ms 1]

[ms 2]

[ms 3]

[ms 4]

[ms 5]

[ms 6]

[ms 7]

[ms 8]

[ms 9]

[ms 10]

[ms 11]

[ms 12]

[ms 13]

[ms 14]

[ms 15]

[ms 16]

[ms 17]