زن، حجاب، جبهه

[ms 2]

زنان مسلمان نیز مانند مردان مسلمان، ایدئولوژی اسلامی دارند. در دین اسلام برای هر فرد خاص و هر شرایط خاص و هر برهه‌ی خاص، تعریفی وجود دارد. در بحث زنان و دفاع مقدس نیز، زن و مرد به طوری مساوی موظف به انجام تکالیفی خاص، بر حسب مسئولیتی که اسلام بر عهده‌ی هر یک از آنان نهاده است، می‌باشند.

در آیه‌ی ۳۵ سوره مبارکه‌ی احزاب، خداوند می‌فرماید: به یقین مردان مسلمان و زنان مسلمان، مردان با ایمان و زنان با ایمان، مردان مطیع فرمان خدا و زنان مطیع فرمان خدا، مردان راستگو و زنان راستگو، مردان صابر و شکیبا و زنان صابر و شکیبا، مردان با خشوع و زنان با خشوع، مردان انفاق کننده و زنان انفاق کننده، مردان روزه‌دار و زنان روزه‌دار، مردان پاکدامن و زنان پاکدامن و مردانی که بسیار به یاد خدا هستند و زنانی که بسیار یاد خدا می‌کنند، خداوند برای همه‌ی آنان مغفرت و پاداش عظیمی فراهم ساخته است.

در دوران دفاع مقدس زمانی که نیروهای بعثی عراق به مرزهای جنوب غرب و غرب کشور حمله‌ور شدند در شهرهای مرزی و در مقاومت شهری آن‌دسته از زنانی که توانایی روحی و جسمی برای نبرد داشتند مانند مردان، اسلحه بر دوش گرفتند و به دفاع از خاک و حیثیت و مردم سرزمینشان پرداختند.

[ms 3]

در همان زمان عده‌ای از زنان دیگر شهرهای کشور نیز دوشادوش مردان، داوطلب راهی شدن به خط مقدم جنگ شدند و آموزش‌های نظامی را برای این امر آموختند.

در ماه‌های اول جنگ، زنان بسیاری به جبهه رفتند و اسیر و زخمی و شهید شدند و نامشان و مکان و تاریخ شهادت آنها در اسناد دوران جنگ و دفاع مقدس موجود است.

اما پس از آنکه تعداد مردانی که از ارگان‌های نظامی کشور و به طور مردمی و از طریق بسیج مردمی راهی نبرد علیه دشمن شدند به حد کفایت بود، حضرت امام خمینی (ره) تکلیف جهاد در خط مقدم را از دوش زنان برداشتند.

در این زمان بود که اگرچه اعزام زنان به جبهه متوقف شد اما به‌عنوان امدادگر و فعالیت‌های تدارکاتی پشت جبهه برای کمک به جبهه و رزمندگان همچنان توسط زنان انجام می‌شد.

در دوران دفاع مقدس، زنان مسلمان نیز مانند مردان برای قرب به حضرت حق، با نیت خالص در جهت زنده نگه‌داشتن آرمان‌های دین الهی اسلام هر کاری که در توانشان بود انجام می‌دادند.

[ms 4]

تشویق کردن و دلگرمی‌دادن به همسران، برادران و پدران برای حضور در خط مقدم و ایثار جان نیز، خود مسئولیت سنگینی بود که زنان به خوبی از عهده‌ی آن برآمدند.

کنار آمدن با شهادت همسران و پدران و تحمل سختی‌های زندگی و یا پرستاری از همسر یا فرزندی که در راه اسلام و برای رضای خدای تعالی به این مقام نائل شده، نمادی دیگر از جهاد زنان ایرانی در بحث نقش زنان در دفاع مقدس است.

آنان که ایدئولوژی اسلامی و شیعی را نمی‌دانند و هنوز در بحث تساوی زن و مرد در عین تفاوت آنها، به حقیقت دست نیافته‌اند درک نقش زن ایرانی در دوران دفاع مقدس برایشان مبهم و غیرواقعی است همانگونه که هنوز درک درستی از حجاب زن مسلمان ندارند.

کما اینکه وقتی مقاله‌ها و یا کارهای هنری این طیف درباره نقش زنان ایرانی در زمان جنگ تحمیلی را ارزیابی می‌کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که چقدر اینان از واقعیت‌های اجتماعی، فرهنگی، ملیتی و فکری زنان ایرانی دور هستند و آنچه در اثرهایشان پیداست فقط برداشت ذهنی و شخصی اینان از جامعه زنان است و یا هدف‌های سیاسی در پشت پرده باعث شده که اینچنین به دور از واقعیت بنگارند و خلق اثر بنمایند.

آنچه پرواضح است این است که تفکر، فرهنگ و باورهای دینی زنان ایرانی همان اعتقادات اسلامی شیعی است که باعث می‌شود زن مسلمان در هر زمان و مکان، نقش خود را ایفا کند و دوشادوش مردان در شکل‌دهی تاریخ موثر ظاهر شود.