اینجا چه خبره؟

اینجا چه خبره؟

به خیر گذشت

این‌هفته، چارقد مکافات زیادی را پشت‌سر گذراند. حتما یادتان هست، هنوز جوهر یادداشت ِ ‌روز قبلی برای مطالب ویژه‌ی «روز دختر و رسانه‌های دیجیتال» خشک نشده بود که ذوق و شوقش در راه پرفرازونشیب مشکلات ِ انتقال ِ هاست، پرید…

اما ما بیدی نیستیم که با این بادها بلرزیم.

علم ِ چارقدی‌مان هنوز روی سرمان‌ست و قلم‌مان به‌برکتش می‌نویسد و خواهد نوشت. بقول پرویز‌شاپور :»این درخت‌ست که از گربه بالا می‌رود».

زن مسلمان ایرانی، خودش را پشت‌سر گذاشته‌ا‌ست

همینطور موافقان و مخالفانش را.

زن مسلمان‌ایرانی در وضعیتی قرار دارد که نیاز به وضعیتی ندارد.

دیگر لزومی ندارد زن‌بودن یا نبودن ِ آنچه که زن نامیده می‌شود، بیان شود.

امروز تنها زن‌ست که زن‌بودن ِ خودش را می‌شناسد.

و اما

علاوه بر مطالبی که در یک‌هفته‌ی گذشته آماده‌ی به‌روز کردن بودیم، یا بهتر بگویم: علاوه براینکه از ستون «یادداشت‌روز» می‌رویم سراغ تقویم دخترانه‌ی چارقدی‌مان و کلیکی می کنیم روی متن‌هایی که ازین‌لحظه به‌بعد در چارقد به‌روز می‌شود، گذر ِ مجازی به شیراز خواهیم داشت و از چندوچون نشست تخصصی «محیا» که متشکل از بانوان و دختران وبلاگ‌نویس بود، صحبت می‌کنیم.

و اما چهارشنبه، تعدادی از نویسندگان هیئت تحریریه‌ی چارقد در نمایشگاه بین‌المللی رسانه‌های دیجیتال گردهم می‌آیند و درمورد آنجا نیز می‌گویند و می نویسند.

این شما و این نشریه ی الکترونیکی چارقد