دشتبان :جنگ از نمای نه چندان دور با احمد دهقان

ادبیات جنگ در سال های اخیر نسبت به سال های نزدیک تر به جبهه تفاوتی عمیق داشته است.. یکی از داستان های متفاوت با ادبیات قدسی جبهه ، مجموعه داستان « من قاتل پسرتان هستم » نوشته احمد دهقان است. احمد دهقان از نویسندگان دوران جنگ است که به نوعی دست به تابو شکنی در ادبیات دفاع مقدس می زند. دو اثر وی با نام «سفر به گرای ۲۷۰ درجه » و « من قاتل پسرتان هستم» در سال های قبل به چاپ رسید. در نمایشگاه امسال نیز اثر جدید این روایتگر نوین جنگ با نام «دشتبان» از سوی انتشارات نیستان روانه بازار کتاب شد.در این داستان دیگر رزمنده یک تیپ ایده ال نیست بلکه به فردی عادی و غیر قدسی بدل شده که گناهان انسانهای عادی از او سر می زند وگاه برای امرار معاش فضای قدسی جبهه را به ابزاری در این راه مبدل کرده است.(داستان تمبر و بلیط)

رزمنده که در فضای جبهه یک اسطوره تلقی می شد دیگر آن هاله مقدس و ماورایی رابه دور خود ندارد و یک انسان عادی است در دنیای متغییر و واقعی؛ داستان ها خالی از صحنه های اسطوره ای جبهه و رزمنده هاست به گونه ای که هر کس مسئول کار و عمل خویش است . جنگ در مجموعه داستان« من قاتل پسرتان هستم» ، نه با دشمن بیگانه و خارجی که جنگ بر سر آرمان ها و باورهای قدسی جبهه و آرمان ها و باور های دنیای مادی بعد از دوران جنگ است. بعد از این اثر، دشتبان با نگاهیی متفاوت به بازگویی دنیای جنگ برای مخاطبانی که تجربه نزدیکی با جنگ نداشته اند ، پرداخته است.

رمان داستان جنگ اززبان نوجوانی ، ساکن شهرهای غربی کشور که شغل پدرش دشت‌بانی است ووظیفه مراقبت از مزارع و جالیزهای اطراف شهر را برعهده دارد.

در رمان دشتبان ، نویسنده تصویری خلاقانه و بکراز روایتگری در دوران جنگ را ارائه می دهد. این داستان بیان روابط انسان هایی است که در هجوم روابط تحمیلی جنگ در سال های ابتدایی جنگ ، دچار بحران در روابط ذهنی خود شده اند. احمد دهقان ، دشتبان را روایتی کامل و حقیقی از جنگ می داند.و در راستای هدف خود که همان تلاش برای نشان دادن معنای کامل و واقعی ، دست به خلق داستان «دشتبان» زده است.

نوجوان وخانواده‌اش، با آغاز حملات هوایی ارتش متجاوز صدام، از شهر خود کوچ می‌کنند وماجراها و وقایع پیش روی این خانواده، محوریت این رمان را تشکیل می‌دهند.