در چند دقیقه متخصص شوید

۱۱) عملگر site :

جستجوی یک عبارت در یک سایت خاص :

دستور :

عبارت مورد نظر سایت مورد نظر:site

مثال :

نانو www.pajhoheshgar.blogfa.com:site

یعنی با وارد کردن عبارت بالا در نوار جستجوی گوگل، گوگل عبارت»نانو»را دروبلاگ www.pajhoheshgar.blogfa.com جستجو می‌کند .

۱۲) جستجو به دنبال فایل با پسوند خاص filetype :

با استفاده از این عملگر کاربر می‌تواند در جستجو ، فرمت مطالب مورد جستجو خود را تعیین کند. به عبارت دیگر با استفاده از این عملگر می‌توانید در اینترنت به دنبال فایل‌های خاصی بگردید.

دستور :

فرمت فایل مورد نظر:filetype عبارت مورد نظر

مثال :

Pdf: filetype نانو

که فرمت های فایل می‌تواند : pdf،doc،ppt،…

۱۳) link :

برای جستجوی سایت هایی که به یک سایت خاص لینک داده‌اند میتوانید از عملگر link استفاده کرد .

دستور :

سایت مورد نظر:link

مثال :

Link :www.google.com

با این کار گوگل سایت‌هایی که به سایت google لینک داده شده اند را لیست می کند .

۱۴)جستجو به دنبال نسخه ذخیره شده(cache) :

برای جستجوی نسخه ذخیره شده توسط گوگل برای یک سایت میتوانید از عملگر cache بهصورت زیر استفاده کنید :

سایت مورد نظر:cache

۱۵)توصیف یک لغت(define) :

توسط عملگر define گوگل برای شما سایت‌های مرجعی که در باره لغت خاص توضیح داده‌اند.

دستور :

لغت مورد نظر :define

مثال :

Nano:define

۱۶)جستجوی صفحات مشابه(related) :

توسط این عملگر می توان سایت های مشابه سایت مورد جستجو را لیست کنید .

دستور :

سایت مورد نظر:related

مثال:

Related:www.aiche.com

۱۷) عملگر Inurl :

با استفاده از این عملگر، شما می‌توانید در آدرس سایت‌ها به جستجوی عبارت خود بپردازید. یعنی گوگل سایت‌هایی که در آدرس خود از عبارت مورد نظر شما استفاده می‌کنند را لیست می‌کند.

دستور :

لغت مورد نظر به صورت لاتین:Inurl

مثال :

اگر شما به دنبال سایتی در زمینه نانو هستید باید عبارت زیر را وارد کنید :

Inurl:nano

که نتیجه آن صفحاتی می‌شود که در قسمتی از دومین شان عبارت nano وجود دارد مثل:

www.nano-times.com/

www.nasatech.com/nano/

www.nano-editor.org/dist/v2.1/nano.html

این روش برای جستجو واقعا عالی است .

۱۸) عملگر Allinurl:

با استفاده از این عملگر شما می توانید کل عبارت مورد نظر خود را در آدرس سایت‌ها جستجو کنید. یعنی گوگل سایت‌هایی که در آدرس خود از کل عبارت مورد نظر شما استفاده می‌کنند را لیست می‌کند. فرق این عملگر با عملگر inurl این است که در این عملگر، گوگل عبارت مورد نظر را یک رشته واحد در نظر می‌گیرد.

دستور :

لغت مورد نظر به صورت لاتین:Allinurl

مثال:

Allinurl:nano

۱۹) عملگر Intitle:

عالی ترین روش جستجو موضوع مورد نظر، استفاده از این عملگر می باشد . با این عملگر ، گوگل جستجو را تنها محدود به صفحاتی می کند که عنوان آن صفحه عبارت مورد نظر شما باشد و دیگر در صفحات دنبال عبارت مورد نظر شما نمی گردد .

دستور :

عبارت مورد نظر:Intitle

مثال :

اخبار:Intitle

نتیجه جستجو صفحات و یا سایت هایی می شود که عنوانشان اخبار است .

۲۰) عملگر Allintitle:

کار این عملگر مثل عملگر قبلی می‌باشد با این تفاوت که عبارت را بصورت یک رشته در نظر می‌گیرد که کارش دقیق تر است .

دستور :

عبارت مورد نظر:Allintitle

(نکته: در تمام مثال های بالا که از : استفاده می شود ، نباید هیچ فاصله ای بین: و عبارت باشد)