نظام آموزش و پرورش؛ عنصر مهم جامعه‌پذیری

به گزارش خبرنگار نشریه الکترونیکی چارقد؛ دکتر بیات، شب گذشته در سومین جشنواره دختران آفتاب با محوریت مدگرایی و نحوه‌ی ورود اندیشه‌ی وارداتی گفت: زمان، مکان و نظام اموزش و پرورش عنصر مهم جامعه‌پذیری‌ست که اگر بطور دقیق بررسی نشود، فرزندان در دوراهی قرار می‌گیرند.

وی با اشاره به بحث حجاب در جامعه، خاطرنشان کرد: حجاب امری جامعه‌شناختی‌ست که در کشور ما با چهار دیدگاه انتخاب طبیعی، واجب بودن رعایت آن، تغییرات اجتماعی و ماهیت فکری روبه‌روست.

دکتر بیات در ادامه مکانیزم توسعه‌ی حجاب را فرهنگی دانست و افزود: مکانیزم توسعه‌ی حجاب باید فرهنگ‌سازی شود و برخورد فیزیکی به واسطه‌ی ماهیت فکری وبدن آن قابل قبول نیست.

بنابر این گزارش فریبا یزدخواستی در ادامه‌ی این جشنواره نقش خانواده را برای تثبیت هویت فرزندان در مقوله‌ی حجاب مهم دانست و گفت: بافت اجتماعی خانواده است که با اختلافات سلیقه‌ای، سردرگمی را در ابعاد هیجانی فرزندان قرار می دهد.

وی تصریح کرد: بنظر من نهاد رسانه در جامعه‌ی کنونی نقش بنیادی پیدا کرده‌است که از این طریق می‌توان حجاب را به فرزندان تزریق کرد.