نقش تعیین‌کننده‌‌ی اصل طهارت، در روح و جسم جامعه

به گزارش خبرنگار نشریه الکترونیکی چارقد؛ خانم دکتر میرخانی شب گذشته در حین برگزاری جشنواره دختران آفتاب با محوریت اختیارات جامعه‌ی اسلامی با بدحجابی گفت: اصل طهارت نقش تعیین کننده‌ای در جامعه‌ی اسلامی دارد که در این میان دشمنان درصدد ازبین بردن پاکی‌ها هستند.

وی با اشاره به اصل طهارت در خانواده خاطرنشان کرد: بنای خانواده باید منطبق با اصل طهارت باشد که در این‌صورت توان و پایداری آن خانواده ادامه خواهد داشت و هم‌چنین با هرچه نزدیک بودن خانواده به طهارت، سازگاری در تاریخ بیشتر می‌شود.

این استاد دانشگاه در ادامه از طهارت در الگوگیری تصریح کرد: ضریب طهارت در شکل‌گیری خانواده، ضریبی در الگوگیری و الگوپذیری‌ست. و این مقوله میزان باور انسان‌ها را بدنبال دارد.

میرخانی با اشاره به رفتارهای افراد در جامعه‌ی اسلامی گفت: انسان در هر جایگاهی باید از قوانین اسلامی پیروی کند و در تمام رفتارها، اصل طهارت، ضوابط و فعال بودن را رعایت کند.

وی افزود: بارعایت نکردن این اوامر نخواهیم توانست به سلامت روانی جامعه برسیم و یا پشتیبانی روانی داشته باشیم.

میرخانی اصل هویت‌سازی، بنای خانواده و ماندگاری در تاریخ را از گزینه‌های ضریب اصل طهارت در فرد، اجتماع و خانواده دانست.

این استاد دانشگاه با اشاره به مهم‌ترین مقاصد شریعت اظهار داشت: مهم‌ترین مقاصد شریعت در حفظ نسل، حفظ دین و حفظ عقل است و در پشت هر حکمتی علتی و در پشت هر علتی حکمتی وجود دارد.

بنابراین گزارش خانم دکتر عظیم‌زاده استاد دانشگاه در ادامه‌ی سومین شب از برگزاری جشنواره دختران آفتاب با اشاره به زدودن عفاف و باورهای دینی از سوی دنیای غرب گفت: باتوجه به ارائه‌ی نظریه‌های دنیای غرب متوجه می‌شویم دنیای غرب برای زدودن باورهای دینی و جدایی انسان از معرفت و هویت تلاش می‌کند و این انسان است که تصمیم می‌گیرد.

وی عفت را از اساسی‌ترین بنیاد دین‌مداری دانست و افزود: عفت به انسان قدرت دیانت می دهد که انسان از قید الهی خودداری کند چرا که دنیای غرب نهضت مبارزه با بی عفتی را به دنبال دارد.

این استاد دانشگاه هویت و اساس شناخت و جایگاه اساسی خانواده را در حفظ امنیت روانی جامعه دانست و خاطرنشان کرد: امروز در تمام کشورهای دنیا درحین مبارزه با دین، مبارزه با مناسک دینی نیز مطرح می‌شود و تا زمانی که واژه‌ی عفت، پاکدامنی، حراست از دین و پایبندی به خانواده وجود دارد هرگز برابری جنسیت را تصور نخواهیم کرد.

این گزارش می‌افزاید: حجت‌الإسلام و المسلمین مهدوی‌زاده عضو هیئت دانشگاه در ادامه‌ی این جشنواره با اشاره به تعریف حکومت گفت: امروز در مقوله‌ی حکومت با یک تعریف واحد روبرو نیستیم بلکه حکومت شامل تعاریف دینی و غیردینی است که در تعاریف دینی حکومت تابع دین و در تعاریف غیردینی دامنه‌ی اختیارات حکومت به امور دنیوی مربوط می‌شود.

وی افزود: انسان دز تفسیر دینی تعلق به این جهان ندارد بلکه مختص جهان آخرت است. و در تفسیر غیردینی دامنه‌ی اختیارات مربوط به امور جهانی می‌شود.

مهدوی تأکید کرد: تفسیر غیردینی، حکومت را ربطی به اخرت نمیداند و فقط باید به امور دنیوی پرداخته شود.