تنها با تو معامله کنم

اللهم اجعل سعیی فیه مشکورا و ذنبی فیه مغفورا و عملی فیه مقبولا و عیبی فیه مستورا یا اسمع السامعین

الهی!

مدتی است در ماه تو، دل به سوی تو نموده ام. امروز آمده ام تا پاداشم را بگیرم. بنده ی تو بودم. تو خود فرمودی هرکس برای تو بنده باشد قدرت خویش را به او ارزانی می داری.

ای محبوب دل ها

بیا و بزگواری کن. دستم را بگیر و مرا به مقام رضوانت برسان. من عاشق جمال تو ام.

خدایا

در این روز گناهانم را ببخش تا بتوانم از سیاهی رها شوم و در نور، وجه تو را به تماشا گیرم. در جوار تو جای قلب سیاه نیست. پس ای زیبا روی، باطنم را منور کن. بیماری قلبم را شفا ده.

پروردگارا

اگر دست رد بر سینه ام بزنی نشان از بی تقوایی من است و اگر مرضی تو گردم شاهدی بر پرهیزکاری من است. پس تو ای خدای متقین عملم را قبول کن توبه ام را بپذیر و طاعتم را خالص فرما

بار الها

تو ستار العیوبی! چه می شود که بین من و گناهم فاصله اندازی تا چشمم به گناه نیفتد. مرا بنده ی پاکی پرورش دهی تا از اغیار ببرم و به تو وصل شوم، به هدف بیندیشم و تنها با تو معامله کنم.

ای شنواترین شنوایان!