قوانین خواستگاری و ازدواج

ماده ۱۰۳۸: مفاد ماده قبل از حیث رجوع به قیمت در موردی که وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزدها بهم بخورد مجری نخواهد بود .

این ماده نیز توضیحی برای تکمیل ماده قبل است(ماده ۱۰۳۷ – هر یک از نامزدها می تواند در صورت بهم خوردن وصلت منظور هدایائی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کند. اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایائی خواهد بود که عادتا نگاه داشته می شود مگر اینکه هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد.)

و بیان می‌کند که در صورت فوت یکی از طرفین(نامزدها) می‌توان هدایای رد و بدل شده را پس گرفت ولی در صورت موجود نبودن به هیچ‌وجه نمی‌توان قیمت آن را طلب کرد. (تفاوتی ندارد که هدیه مصرف‌شدنی بوده یا نبوده و یا با قصد طرف‌گیرند از بین‌رفته باشد یا خیر)

به عبارت ساده‌تر در این مورد(فوت) اگر به هر دلیلی، هدایا موجود نباشند که بتوان آن را برگرداند، طرف گیرنده، هیچ مسئولیتی برای پس دادن آن‌ها ندارد.

به طور مثال: همانطور که گفته شد، هدایای مصرف شدنی به چیزهایی گفته می‌شود که در اثر استفاده تمام می‌شوند و یا از حجم آن‌ کاسته می‌شود، مانند عطر، گل، شیرینی و انواع خوراکی‌ها. با توجه به ماده بالا اگر فردی به نامزد خود عطر یا گل هدیه داده باشد و نامزدی به هم بخورد، نمی‌تواند هدیه داده شده را طلب کند اما اگر این هدیه جواهرات(گردنبند، انگشتر و …) باشد، و نامزدی به هم بخورد طرف مقابل می‌تواند خود جواهر را طلب کند و هم می‌تواند در صورت موجود نبودن اصل جواهر قیمت آن را مطالبه کند اما اگر این جواهر دزدیده شده‌باشد و شخص در این امر نقشی نداشته باشد باز هم طرف مقابل نمی‌تواند آن را درخواست کند! ولی اگر این نامزدی در اثر فوت یکی از طرفین به هم بخورد، طرف مقابل حتی اگر جواهر عمدا و با نیت قبلی فروخته شده‌باشد نیز نمی‌تواند قیمت آن را مطالبه کند.

ماده ۱۰۳۹ – به موجب قانون مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰ حذف شده‌است.

ماده ۱۰۴۰ – هر یک از طرفین می‌تواند برای انجام وصلت منظور از طرف مقابل تقاضا کند که تصدیق طبیب به صحت از امراض مسریه مهم از قبیل سفلیس و سوزاک و سل ارائه دهد.

به این معنی که طرفین می‌توانند از یکدیگر درخواست کنند تا گواهی سلامت نسبت به امراض مسری ذکر شده را تهیه و به طرف مقابل نشان دهد، در قانون بعضی از بیماری‌های مسری که در آن زمان مطرح بوده بیان شده ‌است از قبیل سفلیس، سوزاک و سل. البته در حال حاضر آزمایش اعتیاد نیز انجام می‌شود و همینطور آزمایش خون برای تشخیص تالاسمی و همینطور آزمایش ژننتیک برای افرادی که نسبت نزدیک دارند و اگر طرفین بخواهند می‌توانند آزمایش ایدز را نیز انجام دهند که با توجه به گسترش این بیماری و بخصوص این‌که نشانه‌های آن تا سالها ممکن است مخفی بماند و شخص ندانسته ناقل بیماری باشد، انجام این آزمایش به زوج‌های جوان توصیه می‌شود.

ماده ۱۰۴۱ – نکاح قبل از بلوغ ممنوع است .

تبصره – عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی صحیح است به شرط رعایت مصلحت مولی علیه .

این ماده درباره سن ازدواج است که بعد از تغییرات بسیار، نهایتا سن ازدواج را برای دختر ۱۳ سال تمام شمسی و برای پسر ۱۵ سال تمام شمسی در نظر گرفتند. البته ازدواج کمتر از این سن نیز با توجه به این ماده با اجازه ولی که یا پدر است و یا جد پدری، به شرطی که به مصلحت فرد باشد(فرد در اینجا کودک هم می‌تواند باشد)، اجازه داده شده است اما در آخر ماده نیز آمده است که تشخیص اینکه این ازدواج به صلاح کودک هست یا خیر را به عهده‌ی دادگاه صالح گذاشته اند که صالح در اینجا منظور دادگاه‌های قانونی در نظر گرفته شده است.

ماده ۱۰۴۲ – به موجب قانون مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰ حذف شده‌است.

مرتبط: قوانین خانواده ۱ ( قوانین خواستگاری)