نادیده نگاه

مورد انتقاد واقع‌شدن بحث پوشش بانوان جهت حضور در جامعه همیشه وجود داشته و دارد. همیشه نیز مردم و مسئولان مختلف در اعتراض به عدم برخورد با این وضعیت می‌پردازند.

اما در این میان به‌نظر می‌رسد که یک نکته فراموش می‌شود و آن اینست پس چه هنگامی باید مردان نگاه خود را کنترل کنند؟ اینجاست که گاهی اوقات صدای دختران و زنان ما به بلند می‌شود به نشانه اعتراض به اینکه هر چند با پوشش مناسب و اسلامی و در جامعه و محل کار و فعالیت خود ظاهر می‌شویم از نگاه و برخی مزاحمت‌ها در امان نیستیم؟

سوال آن‌ها این است چرا باید اینگونه باشد؟ چرا آقایان نباید چیزی را رعایت کنند؟ اینجا باید به این سوال آن‌ها پاسخی داده شود. در این نوشتار به‌طور کوتاه به علت و راه‌کار این موضوع می‌پردازیم.

الف) عدم فرهنگ‌سازی و تاکید بر کنترل نگاه توسط مردان به مانند حجاب برای زنان:

در واقع در اغلب مصاحبه‌ها و اظهار نظرات پیرامون این مسائل دوستان ما فراموش می‌کنند که مساله کنترل نگاه هم به همان اندازه‌ی حجاب مورد تاکید قرار گرفته‌است. درواقع فراموش می‌شود در همان آیه‌ای که بر پوشش بانوان تاکید می‌گردد در ابتدا به مردان دستور داده می‌شود که نگاه خود را کنترل کنند و بعد وارد بحث پوشش بانوان می‌شود.

ظاهرا مسئولانمان فراموش می‌کنند که روایات متعددی بر پرهیز از نگاه به نامحرم و کنترل نگاه در اسلام داریم که مردان را ملزم به رعایت این مساله می‌کند. این مساله به فضای فرهنگی حاکم بر خانواده‌ها و جامعه نیز وابسته است.

درواقع براساس فضای حاکم بر جامعه ما، مردان آزادی بسیار بیشتری دارند و درحقیقت اگر به عدم کنترل نگاه خود بپردازند چندان تقبیح نمی‌شوند و متاسفانه، گاهی اوقات تشویق نیز می‌شوند و همه زنان و دختران ما را محکوم می‌دانند و به آن‌ها تذکر می‌دهند که اگر …. نبودی دچار مشکل نمی‌شدی و کمتر مردان دچار تقبیح می‌شوند.

ب ) عدم برخورد مناسب با مزاحمین نوامیس

در این بخش نیز متاسفانه در اغلب طرح‌هایی که ارائه می‌گردد هدف بیشتر، پوشش بانوان و برخورد با بانوان است تا مزاحمین. در حقیقت اسلام برای مزاحمین مجازات‌های سنگینی در نظر می‌گیرد و حتی تا تبعید نیز اشاره می‌کند. درحالی که مجازات مزاحمت اکنون چندان متناسب و شدید و بازدارنده برای مزاحمین نمی‌باشد.که این خود سبب گسترش و تشدید این موضوع می‌شود.

راهکار:

دین اسلام دین اعتدال است پس مقتضی‌است که کارشناسان و برنامه‌های تلویزیونی به همان میزانی که به نحوه پوشش بانوان می‌پردازند به مساله کنترل نگاه از سوی مردان نیز بپردازند و در واقع در سطحی برابر به هر دو سمت موضوع نگریسته شود.

۱ دیدگاه در “نادیده نگاه”

  1. بسیار عالی بود.
    خیلی اسبفاده کردم .ممنونم.

    در پناه خدا موفق باشید.

دیدگاه‌ها بسته شده است.