دخترم شیفته سید حسن نصرالله است!

ترجمه: حمیدرضا غریب رضا

این تنها روش‌های مدرن تربیتی نیست که خانواده را به اجرای نظریه «انتخاب»، برای تربیت فرزندان تشویق می‌کند بلکه تربیت اسلامی در این زمینه، از روش‌های تربیتی جدید، پیشی گرفته است. روش قرآن هم در این موضوع روشن است. تربیت اسلامی تمامی مفاهیم را در برابر عقل ترسیم می‌کند تا بیاندیشد و تصمیم بگیرد.

چنین روش متمدنی، ضامن گسترش روح اعتماد به نفس و استقلال خواهد بود، به ویژه اگر با فرزندانی سروکار داشته باشیم که روشنفکر، فهمیده، دارای نگاه باز نسبت به دیگران، دارای پشتوانه‌ی شخصیتی قوی و استعداد نوآوری و زیباشناختی باشند. در چنین شرایطی باید به سخنانشان گوش دهیم، با آنان گفتگو کنیم، دست کم مساحتی را برای بیان دیدگاهشان باقی بگذاریم و بخشی از مسوولیت دنبال کردن امورشان را به خودشان وابگذاریم.

چنین روش تربیتی، معمولا انسان‌های تأثیرگذاری را به وجود می‌آورد که در آینده آزادی‌بخش می‌شوند. این روش به عملیات جستجوی مستمری تبدیل خواهد شد برای پیدا کردن الگویی برای اقتدا و گذر از راه های پر خطر.

به دلیل اندک بودن الگوها و نمادهای زنده، دختران و پسران جوان عرب، و از جمله دختر من، همگی شخصیّت سید حسن نصرالله-رهبر حزب الله- را الگویی جذّاب در عمل و نه در سخنرانی یافته‌اند.

حضورش بر سکوت با هیبتش، غلبه دارد…

هنگامی که تاریکی همه جا را فراگفته، اشک دیدگانش، سوختی است که می‌سوزد و روشنی می‌بخشد…

سخنش بمب، ایستادگی‌اش کوه بی لرزش، لبخندش سِحر، و سخنرانی‌اش مغناطیسی برای روح دور افتاده است…

ادبیات طنزآلودش در سخنرانی‌های عمومی، تیرهایی با نفوذی است که بدون شک هدف را به زمین می‌زند…

این مرد به برکت علم، جایگاه، تقوا، راستی اندیشه و جرأتش در بیان حق توانسته قلب دختر شانزده ساله‌ام را به دست بیاورد…

دخترم برنامه های بی فایده رسانه‌ها یا جشنواره‌های شعری -ببخشید جشنواره‌های شعر جاهلیت نخستین- را پیگیری نمی‌کند، به دنبال ویروس‌های هنری و عسل‌های آلوده به سم نمی‌رود؛ دخترم هجرت کرده و از تمامی این جاذبه‌ها گذر کرده است. ابتدا و انتها اینکه: «با اراده و اختیار خود به سوی حقایقی سفر کرده که زیباتر، سپیدتر و تأثیرگذارتر در ساختن جوانان است، حقایقی که نه جوان کاغذی بلکه جوانانی از جنس آهن و آتش و اعتقاد می‌سازد.»

سخنرانی‌های سید حسن، بهترین برنامه برای دخترم است. سخنان سید، روشنگری است که روحش را لطیف می‌کند و او را به وجود مردانی حقیقی در دوران شکست مردانگی، مطمئن می‌سازد.

منبع: سایت وعد