راهی به سوی فاطمی‌شدن

فاطمه راضیه است و رضایت او در دستان تاول زده‌اش از چرخاندن آسیاب و غبار خاکستر آتش روی لباسش هم می‌توان دید و رضایت و عشق پروردگارش به او هم در تسبیحی که به او اموخته شده است بارز است.

بشریت امروز گرفتار گرداب ناملایماتی است که او را در بند خود کشیده است، گردابی که گاه نقطه ثقلش نفس اوست و گاه قدرت‌های خارجی…

و در این میان به دنبال ریسمانی محکم برای خروج از این گرداب است، ریسمانی که اهرم مبارزه علیه نیروهای وسوسه‌گر باطنی او باشد…

الگویی مناسب در سیر حرکت در دریای طوفانی امروز می‌تواند همان اهرم و ریسمانی باشد که نجات دهنده‌ی او از این گرداب است، الگویی که در چارچوب تعالیم الهی شکل گرفته و در مکتب انسانهایی پاک رشد کرده باشد. کسی که انعکاس تمام فضایل و کرامات الهی و انسانی باشد…

و فاطمه زهرا سلام‌الله علیها انعکاس تمام این فضایل ناب است. از این‌رو کاوش در اندیشه و رفتارهای حضرت اهمیت بالایی دارد. تحلیل شخصیت ایشان به‌عنوان الگوی زنان مسلمان تنها شمه‌ای از قابلیت الگوپذیری از ایشان است. سیر و منش پاک او در زندگی شخصی و اجتماعی ایشان، او و هر که در مسیر اوست را بریده از آتش جهنم نگاه داشته است و نام او نشان از همین بریدگی دارد. فاطمه یعنی بریدگی…

در دنیایی که زندگی انسان همواره در سیری پر تب و تاب است و همواره با سختی‌ها، تلخی‌ها، شادی‌ها، اندوه‌ها و … همراه است، صبر صفت برجسته‌ای‌ست که مدد او در ناهمواری‌هاست و رضایت در مقابل این ناملایمات از صبر هم بالاتر است. صفتی که مرتبه‌ای والا از یقین و اطمینان به اراده‌ی الهی در آن نهفته است. و فاطمه شخصیتی است که رضایت الهی در او رشد کرده است و راضیه‌ی درگاه حق شده است.

فاطمه؛ راضیه است و رضایت او را در دستان تاول زده‌اش از چرخاندن آسیاب و غبار خاکستر آتش روی لباسش هم می‌توان دید. و رضایت و عشق پروردگارش به او هم در تسبیحی که به او اموخته شده است بارز است.

فاطمه؛ زهرای راضیه است و رضایتش او را منصوره‌ی پیروانش کرده است و در روزی که همه سرگردان هستند، یاری دهنده‌ی دوستان خود است، نمود خصلت‌های الهی در او به حدی است که پیامبر اسلام به نظاره بر چهره او و استشمام عطر او بهشت را در پیش روی خود مجسم می‌بیند و او را حوراء و حوریه‌ی بهشتی می‌نامند و ملائک درگاه حق با او سخن گفته و او را محدثه‌ی اخبار الهی می‌کنند چرا که او صدیقه‌ی رشد یافته در دامان پیامبر است.

نگاهمان را به زن امروز می‌اندازیم… او که از ناپاکی‌ها خود را بریده و دست دشمن اهریمن‌صفت را از دامان خود دور نگه داشته است و گوهر وجود خویش را ارزان در بازار پر فریب امروز نفروخته و فاطمه‌وار در این دنیا عفیف مانده است.

او که راضیه‌وار و صبورانه چرخ خانواده را می‌چرخاند و چراغ غیرت مردانه را با رضایت صبورانه‌اش در خانه روشن نگاه میدارد و محدثه‌وار حدیث تربیت را برای فرزندش زمزمه می‌کند و می‌بینیم گام در مسیری نهاده که او را به قله‌ی فاطمی‌شدن سیر می‌دهد…