حجاب تقریبا در ایران جایگاهی ندارد

به گزارش چارقد، پایگاه خبری ایلاف که سیاست های ضدایرانی عربستان سعودی را دنبال می‌کند، روز گذشته با انتشار مطلبی تحت عنوان ایران اسلامی بین دو دیدگاه، با لحنی استهزائی به وضعیت حوزه هنری و جامعه هنرمندان کشورمان پرداخت‏.‏

این گزارش ایلاف که توسط عبدالرحمن الماجدی نوشته شد چنین آغاز می‌شود‏:‏ «حجاب بر سر دوست دختر وی نمی‌ایستد‏.‏ بر حسب هوا و وضعیت خیابان‌های تهران، روسری وی یک روز عقب‌تر و یک روز جلوتر است‏.‏ «

برخی از دختران ایرانی طبق فتوای یک مجتهد(!) که بیرون بودن مقداری از مو را جایز دانسته، عمل می‌کنند‏.‏

این گزارش می‌افزاید‏:‏ امروزه دیگر دختران ایرانی میانه‌رو و غیر افراطی، از پلیس امنیت اجتماعی که در گذشته با دختران بدحجاب برخورد می‌کردند، نمی ترسند‏.‏ پس از اینکه برخی درگیری‌ها میان پلیس امنیت اجتماعی و برخی زنان رخ داد، دیگر این نیروهای پلیس کمتر به چشم می‌خوردند‏.‏

ایلاف می‌افزاید‏:‏ اکنون دیگر راه رفتن دو عاشق یا زن و شوهر که دست در دست یکدیگر گرفته‌اند، در خیابان‌های تهران، به امری طبیعی تبدیل شده است و دیگر کسی از آنان نمی‌پرسد که رابطه میان آنان چیست‏.‏ روابط میان دختران و پسران در محیط‌های آموزشی، کاری، تفریحی و غیره نیز افزایش یافته به طوری‌که تفریح‌گاه‌ها و پارک‌های تهران عصرها و شب‌ها مملو از جوانانی می‌شود که با لباس‌های ورزشی می‌دوند‏.‏

این پایگاه خبری در ادامه در مورد ارتباط میان دختران و پسران در فضای هنری ایران می‌پردازد و می‌نویسد‏:‏ عبادت‌گاه سابق بهائیان ایران که مقر اصلی آنان بوده است اکنون به مرکز حوزه هنری تبدیل شده که محل تجمع جوانان ایرانی است و در آنجا با یکدیگر به تماشای فیلم های اجتماعی می‌پردازند‏.‏ بیشتر دخترانی که در این محیط مشاهده می‌شوند دارای حجابی هستند که تقریبا به طور کامل از سرشان افتاده است‏.‏

این گزارش در ادامه در مورد برخی از دیگر مراکز هنری تهران از جمله برخی سینماها مطالبی را نوشته و القا می کند که دیگر حجاب تقریبا در ایران جایگاهی ندارد‏.‏

مطلب مرتبط:

زن ایرانی، مادر معنوی تمدن اسلامی