محدودیت در نظام اسلامی

در نظام اسلامی محدودیتی که به وجود می‏آید، که این محدودیت بر طبق فطرت انسانیِ زنانه است؛ هم برای مردها محدودیت است، به یک کیفیتی؛ هم برای زنها به کیفیت دیگری محدودیت است، کمک کننده‏ی به این است که نیروهای آنها هرز نرود و حتی‏المقدور در جهت درستی به کار بیفتد؛ که آن وقت نتیجه‏اش میشود رشد فکری و علمی و عملی در جامعه‏ی زنان، که امروز شاهدش هستیم. این نکته‏ی اول. اینکه گفته میشد – و البته هنوز هم بعضی‏ها با غفلتِ تمام میگویند – مگر میشود با حجاب و با رعایت حدود شرعی و اسلامی، جامعه‏ی زنان رشد کند، تکلیف مسأله‏ی زن در نظام اسلامی چه میشود، این جواب عملی‏اش، جواب عینی‏اش، همین وجود مجموعه‏ی عظیم نخبگان زن در جامعه‏ی ماست، که هیچ وقت ما در کشور چنین وضعی را نداشتیم؛ در دوره‏ی طاغوت هم نبوده، قبل از آن هم که وضع تعلیم و تربیت از جهت دیگری اشکال داشته. امروز در نظام اسلامی بحمداللَّه این فراهم است. حالا تعداد بیشتر برگزیدگان دختر در دانشگاه‏ها و امثال آن، اینها مسائل درجه‏ی دو است؛ مسأله‏ی درجه‏ی یک این است که همین مجموعه‏ی زنان نخبه توانسته‏اند در نظام جمهوری اسلامی در بخشهای مختلف بدرخشند.

بیانات مقام معظم رهبری در دیدار هزاران نفر از زنان نخبه و فعالِ در عرصه های مختلف ۱۳/۴/۸۶