ماحصل نمایشگاه!

سلام به همه‌ی دوستان چارقد که طول برپایی نمایشگاه لطف کردند و آمدند، بعضی از اعضای هیات تحریریه که از راه‌های دور و نزدیک قبول زحمت کردند، دعوت ما را لبیک گفتند و می‌توانم به جرات بگویم اینقدر استقبال خوب بود که هر روز حداقل یک مهمان ویژه داشتیم، به جز آن دوستان زیادی را در طول نمایشگاه پیدا کردیم، کلی شماره تلفن و ایمیل گرفتیم که البته بر اثر سانحه‌ای همه را از کف دادیم و اگر دوستی این یادداشت را خواند و شماره داده بود، لطف کند دوباره بدهد!

اما نکته‌ی مهم‌تر اینکه، اگر کارهای چارقد در طول این ده روز، کمی عقب و جلو شد، پوزش ما را پذیرا باشید، ما که در طول این ده روز کلی ایده و برنامه گرفتیم و شما از چند روز آینده شاهد این تغییرات در چارقد خواهید بود!

اگر بخواهم کمی تقلب برسانم، یک بخش جدید در چارقد افتتاح خواهد شد!