آزادی بیست زن فلسطینی

تحلیلی بر آزادسازی بیست نفر از اسیران زن فلسطینی

در مقابل اطلاعاتی درباره «شالیط» سرباز اسیر اسرائیلی

مترجم: حمیدرضا غریب رضا

خبری که اخیرا توسط رسانه های محلی و بین المللی منتشر گردید، عزّت و افتخار را در ملّت های اسلامی و عربی برانگیخت. ملّت هایی که جنبش حماس و جریان مقاومت را آیینهٔ آرزوهای خود در مقابله با رژیم صهیونیستی جنایتکار می‌بینند از شنیدن این خبر احساس عزّت و افتخار کردند. این اتفاق نتایج و گویه‌های مهمی دارد که در زیر به برخی از آنها اشاره می کنیم:

۱. پختگی و رشد جنبش حماس در تعامل با این پرونده با احساس ملّی و شرعی بدون در نظر گرفتن گرایش‌های مذموم گروهی. آنها زنان اسیر شده جنبش حماس را بر دیگر اسرا مقدّم نکردند و زنان اسیر منطقه غزه را بر کرانه باختری پیشی ندادند. این اقدام ابتکار عملی بود نشان دهندهٔ حسن نیّت حماس برای مصالحه ملی درون فلسطین.

۲. موفقیّت جنبش حماس در مدیریت بحرانی بسیار پیچیده، در سطح حاکمیّت و مقاومت و در سطح گفتگو با دوستان و دشمنان.

۳. موفقیت در بهره برداری از پروندهٔ شالیط که ثابت کرد می‌توان از پرونده های دیگر نیز به سود مقاومت بهره گرفت به شرطی که مصالحه ملی در سطح داخلی در فلسطین انجام پذیرد.

۴. موفقیّت رهبران مقاومت در تعامل با رژیم صهیونیستی زیرا حماس روحیه و شخصیّت صهیونیست ها را بهتر از بسیاری از سیاستمداران متخصص در برگزاری سمینارها و صدور بیانه ها و سخنرانی در شبکه های ماهوراه‌ای، می‌شناسند.

۵. تاکید بر تحول ملموس در نتایج جنگ اخیر غزّه یعنی این که: «هیچ راه حلّی بدون حماس و مقاومت» وجود ندارد.

۶. شکست خط اعتدال عربی و خطی که به دنبال استفاده از فرصت های موجود برای به دست آوردن پیروزی های مشابه در تعامل با رژیم صهیونیستی بوده است.

۷. اهمیّت پشتیبانی مقاومت به عنوان نک پیکان تأثیرگذار علیه رژیم صهیونیستی در صورتی که کشورهای عربی خواهان ضربه زدن به اسرائیل باشند.

در پایان:

شاید این حادثه، حجم بسیار بزرگی نداشته باشد ولی اگر با تعداد اسیران در زندان های اشغالگران صهیونیستی مقایسه شود، بارقهٔ امید و آغاز رویکرد جدیدی خواهد بود که متوقف نخواهد شد. مقاومت می تواند به شکل میدانی، به خوبی این حرکت را مدیریت کند و ملّت های اسلامی و عربی بلکه تمامی انسانهای آزاده از این حرکت حمایت خواهند کرد: پیمودن هزار کیلومتر با برداشتن یک گام شروع می شود.