جدال جنسیت با جنس قانون

اسلام امروز از سوی کسانی که داعیه حقوق‌زنان و نگاه نو به متون دینی را دارند، متهم و نیازمند بازنگری و تعدیل، ارزیابی می‌شود و هر روز بر حجم این انتقادها و گلایه‌ها می‌افزایند تا متولیان دینی را به فتواهای تازه‌تری وادار کنند و البته تغییر ذائقه مردم نیز در چنین فشارهایی بی‌تأثیر نبوده‌است. اما باید انصاف داد که اسلام برای تعدیل زیاده‌خواهی‌های جنسی مردم زمانه‌اش تدابیر گسترده و موفقی اندیشید.

در این‌میان دو مسأله ازدواج‌موقت و ازدواج‌مجدد هر‌ازگاهی خبرساز می‌شود و مخالفان و موافقان، حملات کوبنده‌ای علیه همدیگر سامان می‌دهند و هر یک نیز دلایل مستند و یا مقبولی دارند. این‌گونه‌است که به نظر می‌رسد به این‌زودی شاهد تفوق یکی از طرفین بر دیگری نباشیم، چرا که هردو طرف زمینه‌های ریشه‌داری در فرهنگ و اجتماع (اعم از سنتی و مدرن) دارند و تلاش‌ها برای نادیده‌گرفتن هر دوطرف، تلاشی‌است که تاکنون بی‌نتیجه بوده و یقینا پس از این‌هم بی‌حاصل خواهدبود. پس باید چاره دیگری اندیشید.

ادامه جدال جنسیت با جنس قانون

دخترانگی مدرن

«غالبا دختران پا به بخت در دریای متلاطمی غرقه اند، دریای یأس های فلسفی، بیزاری از خویش و دیگران و از همه جهان، احساسات لطیف رمانتیک، خیالات ظریف شاعرانه، گرایش های تند ضد مادی، گریز از روزمرگی، انگیزه های مجرد افلاطونی، نفرت از پول و جنسیت و مصلحت، …
همه این احساسات و عصیان ها و نیازها و آرمان ها و تب و تاب ها با ازدواج از سرشان می پرد.» (۱)

اینها را جنجالی ترین روشنفکر ایرانی یعنی دکتر شریعتی به عنوان حاصل تجربه سال ها تدریس در دبیرستان های دخترانه بازگو کرده و آن را در نامه ای به یکی از دوستداران گمنام خود نگاشته است. شاید این یکی از صریح ترین و گزنده ترین تعریف از دختران جوان است که همچون دیگر نیش و کنایه های شریعتی، بی پیرایه و بی مصلحت گفته شده و به یقین، مورد پسند و پذیرش خیلی ها قرار نخواهد گرفت.

ادامه دخترانگی مدرن