Wet paint

می‌گویند انسان همیشه به صد در صد چیزی که می‌خواهد نمی‌رسد. همیشه معمولا هشتاد درصد چیزی که می‌خواهیم، نصیبمان می‌شود. البته ۸۰ درصد عدد کمی نیست! همین رقم برای خیلی‌ها آرزوی دست‌نیافتنی جلوه می‌کند؛ اما انسان‌ها همیشه دنبال چیزهایی هستند که ندارند و حتی خیلی‌هایمان به خاطر بیست درصدی که نداریم و حسرتش را می‌خوریم حاضریم تمام سهم بزرگتر یعنی کل هشتاد درصد را قربانی کنیم. بعد تا آخر عمر بایست با درصدی که سهم زیادی هم نیست بسازیم.

این رقم برای بعضی‌ها بسته به روحیاتشان متفاوت است. برای بعضی‌ها سنگینی و اهمیت بیست درصدی که ندارند و همیشه حسرتش را می‌خورند، باز هم در مجموع و در قیاس با آنچه دارند به زحمت به یک چهارم داشته‌هایشان می‌رسد. برای بعضی‌ها هم نه.

درست است که همیشه دنیا همه‌ی آنچه را که می‌خواهیم صد در صد به ما نمی‌دهد، اما همین دنیا مانع از بالا رفتن سقف آرزوها و تلاش بیشتر ما نمی‌شود.

به جای اینکه قید بیست درصد ضروریات زندگی را بزنیم و به هشتاد درصد نیازهای خود قانع شویم، می‌توانیم با کمی تلاش اضافی، صددرصد نیازهای ضروریمان را برطرف کنیم؛ و مرز نداشته‌های خود را به غیر ضروری‌ها عقب برانیم.

» اصطلاحه؛ یعنی «رنگی نشوید:Wet paint