چارقد هم خواننده می‌خواهد و هم نویسنده

سومین جشنواره‌ی رسانه‌های دیجیتال از هشتم تا هجده‌هم مهرماه در مصلای بزرگ تهران در حال برگزار شدن است!

و چارقد در غرفه‌ی ۱۷۲ منتظر خواننده‌گانش است!

تا امروز که تقریبا نصف مدت نمایشگاه طی شده، نیمی از اعضای هیات تحریریه از شهرهای مختلف ایران آمده‌اند، تا هم با فضای نمایشگاه آشنا بشوند و هم همدیگر را در دنیای حقیقی ببینند! کمتر کسی باور می‌کند که چارقد هیات تحریریه‌ای از تمام ایران دارد که حتی بعضی از ‌آن‌ها را یکبار هم ندیده است!

خوانندگان چارقد از خود ما هیجان زده‌تر هستند، هر کس نام چارقد حتی اگر یکبار به گوشش خورده باشد، روبه‌روی غرفه می‌ایستد و ما هم این حس نزدیکی را با او داریم، آشنای غریبه!

بعضی‌ها هم اصلا نام چارقد را نشنیده‌اند! به یکی از خانم‌های غرفه‌دار روبه‌رویی گفتم، شما چارقد رو دیدین؟ با تعجب به چارقدش نگاه کرد و با اشاره به آن گفت، چارقد من یا چارقد شما؟

بعضی‌ها هم با دیدن بنر چارقد که فقط روی آن نوشته‌ شده‌است« ۴ghad.com» جذب غرفه می‌شوند و می‌پرسند:‌آدرس چارقد چی‌یه؟

قرار است دوشنبه مدیر مسئول چارقد، آقای نجمی هم در نمایشگاه حضور داشته باشند، باعث افتخار ماست که دوستانمان بیایند و هم کلام مان بشوند و انتقادات و پیشنهادات و صدالبته تشکرهای خود را با ما در میان بگذارند!

روال این است که اکثر غرفه‌ها در ابتدای نمایشگاه اگر شعاری داشتند می‌نوشتند و یا به مراجعه‌کنندگان می‌گفتند، اما چارقد تازه شعار ساخته است: «چارقد هم خواننده می‌خواهد و هم نویسنده!»

منتظر قدم و قلمتان هستیم.

سردبیر

باقری