پایان ترم

درگیر کارهای عقب‌مانده‌ی پایان ترم هستیم، همه!‌ همه‌ی چارقدی‌ها به نوعی درگیرند، یکی درگیر درس‌های نخوانده، یکی درگیر تحقیقات تلمبار شده، یکی درگیر تعهدات شغلی انجام نداده! انگار نه انگار که کلی در مورد برنامه ریزی زمانی و درسی و کاری مطلب خوانده و می‌خوانیم، اینکه می‌بینید زیاد چارقد هر روزی نیست، بخاطر همین است، خود شما هم دانشجویید و حال ما را درک می‌کنید، به همین خاطر اگر مطلبی در آرشیو ذهنتان هست، برایمان بفرستید، که لااقل در این یک ماه‌ی آخر ترم پاییز، ما به درس‌هایمان برسیم و خواننده‌های چارقد به مطالب زیبایتان، و مهمتر از همه‌ صدای مدیرمسئول در نیاید که این چه چارقدی است؟!.

آرام آرام، ماه محرم رسید، هرچند که «صدای زنگ قافله» را خیلی از دوستان در کنار آی‌دی‌هایشان گذاشته بودند! از روز عرفه تا امروز!

ماه محرم رسید و من مدام این بیت از شعر بیدل دهلوی در ذهنم تکرار می‌شود:

«جهان آشوب بنیاد است هشدار/ سر سال از محرم آفریدند.»

و اگر به چشم دل بنگری، هر روز عاشورا و هر جا کربلاست!