حریر چادری ِ ساده‌ای‌ست روی سرم

من از نجابت گل‌های لاله ساده‌ترم
شبیه پاکی لبخند مادرم…. پدرم
پدر که آمده از کربلا و سوغاتی‌ش
حریر چادری ِ ساده‌ایست روی سرم _
هبوط کرد شبی که فرشته باران بود
و من که خیس عروجم که غرق بال و پرم
ادامه حریر چادری ِ ساده‌ای‌ست روی سرم

عشق و عفت ؟!


به عقیده ی ویلیام جیمز، حیا امری غریزی نیست، بلکه اکتسابی است. زنان دریافتند که دست و دلبازی مایه ی طعن و تحقیر است و این امر را نسل به نسل به دختران خود یاد دادند. زنان بی شرم، جز در موارد زودگذر برای مردان جذاب نیستند. خود داری از انبساط و امساک در بذل و بخشش، بهترین سلاح برای شکار مردان است…

((هر کس که عشق را تعریف کند، آن را نشناخته و کسی که از جام آن جرعه ای ننوشد آن را نچشیده، که عشق شرابی است که کسی را سیراب نکند.)) شیح محی الدین ابن عربی

ادامه عشق و عفت ؟!

فاطمه (س) در میدان ستیز با عوام‌فریبی

افلا تتدبرون القران ام علی قلوب اقفالها ۱
آیا در قرآن تدبر و تامل نمی کنید یا بر دلهایتان مهر و قفل زده شده که سخن حق را نمی شنوید.

نه! بلکه اعمال سوء و کردار زشت شماست که پرده بر دلهایتان کشیده و گوش ها و چشم های شما را فرا گرفته است! وای بر شما… چه بد تاویل و تفسیری از دین و آیین کردید! و چه بد نظریه و رأیی دادید که حق را از اهلش گرفتید و به نااهلان سپردید و چه بد گناه و ستمی را روا داشتید…۲

ادامه فاطمه (س) در میدان ستیز با عوام‌فریبی